NEDERLANDS VERENIGING VAN ZIEKENHUIZEN

02_branding_nvz.jpg
 

WORKS IN TOTAL IDENTITY, 2012

Creative leader: Edwin Van Praet

As part of the Total Identity team Yu Zhao helped create a dynamic visual platform for NVZ with a variety of communication approaches, from brochures to online annual reports. It is a system with a flexible grid, which allows designers to create extensive visual communication works. 

Als deelnemer van Total Identity team heeft Yu ZHAO een bijdrage geleverd aan het dynamisch-visueel platform voor NVZmet een variatie van communicatiebenaderingen, van brochures naar online jaarverslagen. Het is een system met een flexibel stramien, wat het designers mogelijk maakt om extensieve communciatiewerken te creëren.

4th elementen01.jpg
brief.jpg
 
 
 
bag.jpg
 
poster.jpg