TSS

 

WORKS IN TOTAL IDENTITY, 2010

Creative leader: Edwin Van Praet

The Annual Report of Total Specific Solutions in 2011 was published with a concept ‘Your world | Our world’. The theme emphasizes the differences between the clients’ and TSS’ worlds. The Report is built up in three main storylines: results, described by case studies of TSS; recognition, demonstrated by photography and multimedia via QR-codes; facts, illustrated by graphical representation of the company’s yearly results.

Het jaarverslag van TSS in 2011 is gepubliceerd met een concept ‘ jouw wereld | onze wereld’. Het thema benadrukt het verschil tussen de klanten en TSS. Het verslag is opgebouwd in drie hoofd verhaallijnen: resultaten (beschreven met case studies van TSS); erkenning (gedemonstreerd met foto’s en multimedia via QR code); feiten (geïllusteerd met grafisch afbeeldingen van de jaarlijkse resultaten).

03info.jpg
07case study01.jpg